Chành xe là gì?, có gốc từ đâu và ý nghĩa gì?

Nguồn gốc chành xe: Chành xe có nguồn gốc từ Trung Hoa, gốc Triều Châu, Trạm Xe tiếng Triều châu gọi là Chành Xa. thời Nam bộ mới khârn hoang thì miền TNB ngôn ngữ chính là tiếng Triều Châu do đi từ "Chành"

Những câu hỏi thường gặp về vận chuyển hàng (vận tải )

cước vận chuyển hàng, thời gian nhận hàng và trả hàng mất bao lâu, cách xếp hàng hóa và bảo đảm hàng hóa không bị hư hao, tổn thất. Hàng hóa cấm gửi. Đóng gói hàng hoá như thế nào?.

Lịch nghĩ tết công ty Vận Tải ( vận chuyển hàng)

Lịch nghỉ tết âm lịch( xuân Bính Thân ) 2016 - Năm 2016 của các công ty vận tải( vận chuyển) hàng cũng được áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động một cách linh hoạt nhằm phụ hợp với đặc thù nghề. Hầu hết các các công ty vận tải( vận chuyển) hàng điều có Lịch nghỉ tết âm lịch( xuân Bính Thân ) 2016 giống nhau. Công ty Vận Tải Nhật Hồng công bố Lịch nghỉ tết âm lịch( xuân Bính Thân ) 2016: