CHÀNH XE CHUYỂN HÀNG BẮC NAM

Lịch xe tải chạy cố định tại Chành xe Bắc Nam

Lịch xe xuất bến tại Sài Gòn (tphcm)

Nhằm phục vụ việc vận chuyển hàng hóa cho các dơn vị cá nhân, bà con, khách hàng hay quý công ty gửi hàng được thuận lợi, công ty TNHH giao nhận vận tải hàng hóa Bắc Nam xin cung cấp lịch xe tải chạy một số tuyến vận chuyển hàng hóa tại công ty để quý khách hàng nắm rõ

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Nha Trang (Khánh Hòa)

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Tuy Hòa (Phú Yên)

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Quy Nhơn (Bình Định)

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Quảng Ngãi

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Quảng Nam

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Đà Nẵng

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian se tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Huế

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Quảng Trị

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Quảng Bình

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Hà Tĩnh

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Nghệ An

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Thanh Hóa

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Ninh Bình

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Hà Nam

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Hà Nội

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Bắc Ninh

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Hưng Yên

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Hải Dương

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Hải Phòng

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h

Lịch xe tải chạy vận chuyển hàng từ Sài Gòn - Quảng Ninh

Thời gian xe tải chạy Buổi Sáng 10h - 12h

Thời gian xe tải chạy buổi chiều 15h - 17h

Thời gian xe tải chạy buổi tối 20h - 22h