CHÀNH XE CHUYỂN HÀNG BẮC NAM

Liên hệ gửi hàng Bắc Nam: hotline: 0932.80.80.60

Công ty Giao Nhận Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Bắc Nam

Địa chỉ: Công ty Giao Nhận Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Bắc Nam

Kho 1A, số 13 QL 1A,Thới An, Quận 12

Mã số thuế: 0313693514

Web: https://chanhxechuyenhang.vn

Mail: lienhe.bacnam@gmail.com - giaonhanbacnam@gmail.com - chanhxebacnam@gmail.com

liên hệ công ty giao nhận bắc nam